Geeky Blog

გოთების მსოფლიო დღე

2015 წლის 22 მაისი

22 მაისი მსოფლიო გოთების დღეა. ოფიციალური მსოფლიო გოთების დღის საიტი აღწერს მას როგორც „დღეს როდესაც გოთური სცენა აღნიშნავს მის არსებობას და შესაძლებლობას, გახადოს მისი არსებობა ცნობილი მსოფლიოსთვის“ მსოფლიო გოთების დღეს საფუძვ

გოთების ტიპები

2013 წლის 9 ოქტომბერი

გოთიკურ სუბკულტურაში ყველაზე რთული სწორედ გოთების აღწერაა. მათი დაყოფა სახეობებად, ტიპებად, გამოწვეულია მათივე გარეგნობით და ხასიათის თავისებურებებით. ამის მიუხედავად შეუძლებელია იპოვნოთ ორი ერთნაირი გოთი, რადგან ადამიანების ეს კატეგორია ყოველთვის მიესალმებოდა მკვეთრ ინდივიდუალ

Theatres des Vampires — Carmilla

2013 წლის 14 სექტემბერი

Otto Dix — Гот (15+)

2013 წლის 16 აგვისტო

გოთური ქორწილი

2013 წლის 15 აგვისტო

საინტერესო რამაა, თუმცა მე უკეთ მოვაწყობდი, სიძე და ფული მაკლია თორემ, ფანტაზია ჭარბად მაქვს. ბევრი რამ არ მომეწონა: მუსიკა რამე უფრო წყნარი, რომანტ

გოთური არქიტექტურა

2013 წლის 27 ივლისი

გოთური არქიტექტურა (ანუ francigenum opus), არქიტექტურული სტილი შუა საუკუნეების ევროპაში. ამ სტილით იყო აშენებული ამ პერიოდის რელიგიური და საერო ძეგლები და მაღალი კლასის საცხოვრებლები. დღეისთვის ეს სტილი ყველაზე თვალსაჩინოდ ტაძრებშია წარმოდგენილი. გოთური არქიტექტურა დაიბადა ილ დე ფრანსში XII საუკუნის მეორე ნახევარში. იგი სწრაფად გავრცელდა და გაბატონებული იყო მთელს ევროპაში XVI საუკუნის შუა ხანებამდე, იმ დრომდე, […]

ხარ თუ არა გოთი?

2013 წლის 27 ივლისი

თუ პასუხების უმრავლესობა (10 ან მეტი) დადებითია, შესაძლოა, რომ თქვენ აღმოჩნდეთ გოთი, ხოლო თუ 1 პუნქტიც არ გეხებათ, მაშინ შანსი, რომ თქვენ გოთი ხართ, 0–ს ტოლია. ეს ასევე ზუსტია შემთხვევებისთვისაც, როცა ყველა დანარჩენი მტკიცებულებები პირველის გარდა, თქვენ გიახლოვდებათ. 1. უმეტეს დროს ხარჯავთ შემოქმედებაში, მეცადინეობთ მუსიკაში, სახვით ხელოვნებაში, პოეზიაში, ფილოსოფიაში და ლიტერატურაში. 2. თქვენი შემოქმედების ნაყოფს […]

ანხი

2013 წლის 26 ივლისი

ანხი — ეგვიპტური იეროგრაფიური ფიგურა, რომელიც იკითხება როგორც „სამარადისო სიცოცხლე“. ეგვიპტურ ღმერთებს ბევრ სურათში უჭირავთ ანხი. ის ასევე ცნობილია როგორც სიცოცხლის გასაღები, ნილოსის გასაღები, ან „კრუქსატა“ — ლათ. ჯვარი სახელურით. ანხი ხშირად გვხვდება ძველი აკლდამების ნახატებში. მას ხშირად ატარებდნენ ეგვიპტელები, როგორც ამულეტს. ანხს არასდროს გამოსახავდნენ ვერცხლისფრად, იგი მზის სიმბოლო იყო, მას ჭედავდნენ იმ მეტალისგან, რომელიც […]

სხვადასხვა

2013 წლის 18 ივლისი

ანიმაციები

2013 წლის 16 ივლისი